Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. [X]

Zielona Góra, ul. Gen. M. Langiewicza 37

Rejestracja: pn. - pt. 8:00 - 18:00
tel. 68-325-08-98 | 68-329-97-81 | fax 68-329-97-82

tel. aparaty słuchowe 68-329-97-83


OFERTA

Lubuskie Centrum Laryngologii oferuje szeroki zakres usług :

Terapia metodą Tomatisa

TERAPIA METODĄ TOMATISA

Profesor Alfred Tomatis to francuski otolaryngolog, który swoje badania poświęcił zależności pomiędzy słyszeniem a tworzeniem głosu i produkcja mowy.W oparciu o swoje wieloletnie obserwacje i badania Tomatis sformułował trzy prawa, nazwane później prawami Tomatisa, a które stanowią podstawę metody.

 • Pierwsze prawo mówi, że głos zawiera jedynie te częstotliwości, które słyszy ucho
  W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, iż oznacza to, że aby prawidłowo kontrolować głos i mowę, trzeba umieć słuchać samego siebie. Z pierwszego prawa Tomatisa wynika drugie prawo.
 • Drugie prawo mówi: modyfikacja sposobu słyszenia prowadzi do natychmiastowych zmian w głosie
 • Trzecie prawo mówi, że zastosowanie treningu słuchowego spowoduje trwałą poprawę zdolności słuchania i, w konsekwencji, polepszenie odtwarzania dźwięku.

Efekt zmiany jakości głosu pod wpływem zmiany sposobu słyszenia został nazwany efektem Tomatisa.

Tomatis pod wpływem wyników dalszych badań uznał, że ucho ludzkie spełnia nie tylko funkcję słyszenia, ale jest również organem odpowiedzialnym za energetyzowanie mózgu, regulowanie stanu czujności i uwagi, koordynowanie postawy i ruchów. Zauważył, że słyszenie nie jest jednoznaczne ze słuchaniem.

Słyszenie jest procesem biernym (recepcją dźwięku)i zależy od stanu obwodowej części narządu słuchu, tzn. komórek słuchowych w uchu wewnętrznym i nerwie słuchowym.

Zaburzenia słyszenia - następstwo uszkodzenia obwodowego narządu słuchu:

 • problemy ze słyszeniem pewnych dźwięków,
 • ograniczenie komunikacji ze światem.

Słuchanie (uwaga słuchowa) jest procesem aktywnym. Jest to umiejętność świadomego odbierania bodźców dźwiękowych, wydobywania sygnałów istotnych, czerpania z nich informacji o otaczającym świecie. Słuchanie jest umiejętnością, która kształtuje się przez całe życie człowieka i może podlegać treningowi.

Zaburzenia słuchania - zależne od procesów zachodzących w ośrodkowym układzie nerwowym są często spowodowane nieprawidłowym funkcjonowaniem pewnych struktur mózgu.
Tomatis zauważył , że nie tylko problemy ze słyszeniem wpływaja na tworzenie głosu i mowy. Podobny efekt moga wywierać zaburzenia słuchania. Dźwięk jest wówczas odbierany przez obwodowy narząd słuchu, jednak informacja w nim zawarta nie jest prawidłowo wykorzystana i przetworzona.

Osoby z zaburzeniami uwagi słuchowej wydają się czasem puszczać informacje mimo uszu, np. trzeba im kilkakrotnie powtarzać pytania lub polecenia. Osoby takie są zwykle podejrzewane o niedosłuch. Często jednak ich narząd słuchu nie jest uszkodzony. Zaburzona jest u nich uwaga słuchowa.
Powstaniu tego typu zaburzeń mogą sprzyjać :

 • powikłania w okresie ciąży i porodu
 • opóźnienie rozwoju psychoruchowego
 • opóźnienie rozwoju mowy
 • nawracajace zapalenia uszu (gdy dziecko przez jakiś czas jest częściowo odcięte od dźwięków otoczenia).
 • uraz emocjonalny w okresie rozwoju dziecka

Objawy mogące sugerować zaburzenia uwagi słuchowej to:

 • zaburzenia koncentracji uwagi
 • nadwrażliwość na dźwięki
 • błędna interpretacja pytań
 • mylenie podobnie brzmiących słów
 • konieczność powtarzania poleceń
 • monotonny głos, ubogie słownictwo
 • trudności z czytaniem i pisaniem
 • niemuzykalność
 • słaba koordynacja ruchowa i słabe umiejętności sportowe
 • niewyraźne pismo, mylenie strony lewej i prawej
 • męczliwość, nadaktywność, tendencje depresyjne
 • nadwrażliwość emocjonalna
 • brak wiary w siebie
 • nieśmiałość
 • drażliwość
 • wycofywanie się
  (Sollier, 2005)

DIAGNOSTYKA w Metodzie Tomatisa obejmuje:

 • wywiad z pacjentem
 • test uwagi i lateralizacji słuchowej
 • testy dodatkowe

TERAPIA
Profesor Tomatis opracował metodę usprawniania czynnego słuchania. Oznacza to, że u osób, u których stwierdza się zaburzenia uwagi słuchowej i lateralizacji słuchowej, istnieje możliwość ich poprawienia.
Słuchanie pewnego rodzaju dźwięków działa pobudzająco na mózg przygotowując go do innego rodzaju aktywności. Szczególnie korzystne są dźwięki o wysokiej częstotliwości. Taką cechę mają pewne rodzaje muzyki, np. muzyka Mozarta lub chorały gregoriańskie. Są one wykorzystywane w terapii Metodą Tomatisa.

Metoda Tomatisa jest metodą treningu słuchowego.

Proponujemy trening słuchowy najnowszym produktem „UWAGA SŁUCHOWA” , który daje szersze możliwości niż zestawy stosowane do tej pory. Nowy zestaw składa się z nowoczesnej komputerowej części stacjonarnej oraz zestawu domowego. Muzyka znajduje się na dysku twardym, programy terapeutyczne przygotowywane są na każdy dzień terapii. Istnieje możliwość zmiany parametrów a także uruchomienia indywidualnego programu terapeutycznego dla każdej osoby. Dzięki rozwiązaniom opartym na technikach mobilnych, możliwe jest stosowanie terapii nie tylko w gabinecie terapeuty ale również w domu.Te możliwości mogą być korzystne szczególnie u dzieci autystycznych w pierwszym etapie terapii.

Terapia przeznaczona jest dla dzieci od 6 r. życia oraz dla osób dorosłych. Na początku terapii przeprowadzana jest diagnoza, po której terapeuta przygotowuje odpowiedni do potrzeb pacjenta materiał dźwiękowy, nagrany na dysku urządzenia cyfrowego jakim jest Uwaga Słuchowa. Materiał ten jest następnie odsłuchiwany w kolejnych sesjach terapeutycznych przez specjalne słuchawki.

 

Obecnie w naszej placówce przeprowadzany jest trening słuchowy według założeń belgijskiej szkoły Josefa Vervoort’a , ucznia, spadkobiercy i kontynuatora dzieła prof. Alfreda Tomatisa.

Pierwsza część terapii zwana jest fazą pasywną, podczas której pacjent tylko słucha odpowiednio przygotowanego materiału dźwiękowego. W tym początkowym etapie, trwającym 10-11 dni, przygotowujemy ucho do odbioru szerszego zakresu dźwięków. Po tej fazie rozpoczynamy najbardziej efektywną terapię. W tym celu stosujemy wysoko przefiltrowany głos matki małego pacjenta, który jest wcześniej nagrywany. Stosowanie filtrowania w tym programie ma na celu powrót do dźwięków, które słyszeliśmy w życiu płodowym, będąc jeszcze w łonie matki. Etap ten trwa 9 dni. W dalszym etapie terapii stymulujemy system przedsionkowy, który jest bardzo ważny dla funkcjonowania sfery motorycznej organizmu. Etap ten trwa ok. 12dni . Program przedsionkowy może zostać powtórzony w sytuacji, gdy okaże się, że pacjent wymaga większej stymulacji. Ostatnim etapem fazy pasywnej są tzw. „narodziny dźwiękowe”. Jest to przygotowanie ucha do świadomego słuchania. Etap ten trwa 6 dni.

Drugą częścią terapii jest faza przedjęzykowa ( prelingwalna), trwająca 2 dni,. Uwieńczeniem terapii jest faza aktywna - językowa. Na tym etapie pacjenci nucą, śpiewają, czytają i powtarzają słowa do mikrofonu, słuchając swojego głosu w słuchawkach. Długość terapii aktywnej jest dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjenta.

W trakcie trwania terapii powtarzane są testy uwagi słuchowej, celem monitorowanie efektów terapii oraz korygowania programu terapii w zależności od potrzeb pacjenta.

Należy podkreślić, że stosowane programy są przygotowywane indywidualnie dla każdego pacjenta w zależności od wieku, leczonych zaburzeń, celu który chcemy osiągnąć.

Terapia Tomatisa może być stosowana u dzieci:

 • adoptowanych;
 • z opóźnionym rozwojem psychomotorycznym;
 • dla wcześniaków;
 • z trudnościami szkolnymi, ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia);
 • z zaburzeniami koncentracji uwagi i zachowania (ADHD, ADD);
 • z zaburzeniami centralnego przetwarzania słuchowego;
 • nieskoordynowanych ruchowo (dyspraksja);
 • z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
 • osób jąkających się;
 • z zaburzeniami genetycznymi, np. zespół Downa.
 • z chrypką dziecięcą będącą rezultatem nadużywania głosu

Terapia Tomatisa może być również stosowana u dorosłych ! w przypadku:

 • szumów usznych,
 • zawrotów głowy związanych z uszkodzeniem błędnika
 • nadmiernego stresu , depresji;
 • zaburzenia głosu spowodowane jego nieprawidłowym używaniem
 • trudności w przyswajaniu języków obcych.

KOSZT TERAPII:

1 dzień terapii –są to 3 sesje trwające 30 minut każda.
Cena 1 sesji /30 min. wynosi 30,00 zł
Koszt całej terapii : ilość zaplanowanych sesji x 30,00 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc do Lubuskiego Centrum Laryngologii.

Tel. 68 329-97-8168 329-97-81, 609121800, 600799231