Badanie błędnika VNG – na zawroty głowy

0
43
Rate this post

Zawroty głowy to częsta dolegliwość, która może mieć wiele przyczyn, często związanych z zaburzeniami błędnika – części ucha wewnętrznego, która odpowiada za równowagę. Aby zdiagnozować przyczyny zawrotów głowy, stosuje się różne metody, w tym badanie błędnika za pomocą videonystagmografii (VNG). Poniżej szczegółowo omówię, czym jest to badanie, jak się do niego przygotować, jak przebiega oraz co można z niego odczytać.

Co to jest videonystagmografia (VNG)?

Videonystagmografia (VNG) to badanie diagnostyczne używane przede wszystkim do oceny funkcjonowania błędnika i nerwu przedsionkowego, które są kluczowe dla zachowania równowagi. VNG jest uważane za złoty standard w diagnozowaniu przyczyn zawrotów głowy pochodzenia przedsionkowego. Badanie to pozwala na ocenę obu uszu niezależnie, dostarczając cennych informacji o tym, które ucho może być źródłem problemów.

Wskazania do przeprowadzenia badania VNG

Badanie VNG zalecane jest osobom, które doświadczają:

 • przewlekłych lub nawracających zawrotów głowy,
 • nierównowagi,
 • zaburzeń chodu,
 • mroczków przed oczami lub innych objawów związanych z możliwymi zaburzeniami błędnika.

Jest to kluczowe badanie w przypadku podejrzenia choroby Meniere’a, neuronitu przedsionkowego, czy po przebytych urazach głowy.

Przygotowanie do badania

Przed przystąpieniem do badania VNG należy:

 1. Zaprzestać przyjmowania leków wpływających na funkcjonowanie układu przedsionkowego na co najmniej 48 godzin przed badaniem (zawsze w konsultacji z lekarzem).
 2. Nie spożywać alkoholu i kofeiny na 24 godziny przed badaniem.
 3. Nie stosować makijażu oczu – tusz do rzęs czy eyeliner mogą wpłynąć na jakość zapisu badania.
 4. Poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach i istniejących chorobach.

Przebieg badania VNG

Badanie VNG składa się z kilku części i zwykle trwa około 1,5 godziny. Oto główne etapy:

1. Kalibracja

Pacjent ma za zadanie śledzić wzrokem poruszające się punkty świetlne. To pozwala na kalibrację sprzętu.

2. Testy ocznopochodne

Badane są ruchy gałek ocznych wywołane przez różne bodźce wzrokowe:

 • Test śledzenia wzroku – ocena zdolności do płynnego śledzenia ruchomego obiektu.
 • Test sakkad – szybkie i celne przemieszczanie wzroku między dwoma punktami.
 • Test optokinetyczny – ocena reakcji oczu na ruchomy wzór.

3. Testy przedsionkowe

Oceniają odpowiedź błędnika na zmiany pozycji głowy i ciała:

 • Test Dix-Hallpike’a – szybkie przemieszczenie z pozycji siedzącej do leżącej.
 • Test z obrotu głową – ocena reakcji na szybkie obracanie głową w różnych kierunkach.

4. Testy z zastosowaniem bodźców termicznych

Polegają na wprowadzeniu zimnej lub ciepłej wody do kanałów słuchowych, co wywołuje ruchy oczne nazywane nystagmusem:

 • Test ciepłej wody (44°C) i zimnej wody (30°C),
 • Test z użyciem powietrza – alternatywna metoda dla osób z perforacją błony bębenkowej.

Interpretacja wyników

Wyniki badania VNG pozwalają lekarzowi na ocenę, które ucho może być źródłem problemów i jak bardzo zaburzona jest funkcja przedsionkowa. Na podstawie uzyskanych danych, specjalista może zdecydować o dalszym postępowaniu – czy będzie to leczenie farmakologiczne, rehabilitacja przedsionkowa, czy dalsze badania diagnostyczne.

Możliwe komplikacje

Badanie VNG jest generalnie bezpieczne, jednak niektóre osoby mogą doświadczyć:

 • krótkotrwałych wzmożonych zawrotów głowy,
 • nudności,
 • rzadko – wymiotów.

W przypadku wystąpienia intensywnych objawów, możliwe jest przerwanie badania.

Videonystagmografia (VNG) to zaawansowane badanie diagnostyczne, które pozwala na precyzyjne zbadanie funkcji błędnika i jest nieocenione w diagnozowaniu przyczyn zawrotów głowy. Dzięki VNG możliwe jest szybkie wykrycie źródła problemów i wdrożenie odpowiedniego leczenia, co dla wielu pacjentów oznacza dużą poprawę jakości życia.

Pamiętaj, aby przed badaniem skonsultować się z lekarzem i dokładnie przestrzegać jego zaleceń dotyczących przygotowania do badania. Troska o te detale zwiększa skuteczność diagnostyki i komfort pacjenta podczas badania.

Co dalej po badaniu VNG?

Wyniki i ich interpretacja

Po zakończeniu badania VNG, lekarz analizuje wyniki, które są zapisywane w formie elektronicznej lub papierowej. Interpretacja wyników skupia się na ocenie typu i charakteru nystagmusa (ruchów ocznych), które wystąpiły spontanicznie lub w odpowiedzi na testy. Wyniki te mogą wskazywać na:

 • Normę – brak oznak dysfunkcji błędnika,
 • Asymetrię – różnice w reakcjach między prawym a lewym uchem, które mogą wskazywać na przedsionkowy przyczyny zawrotów głowy,
 • Hiporeaktywność lub hiperreaktywność – słaba lub zbyt intensywna odpowiedź na bodźce, co może świadczyć o uszkodzeniach błędnika.

Dalsze postępowanie

Na podstawie wyników badania VNG lekarz może zalecić:

 • Konsultacje u specjalisty ENT (laryngologa) – dla dalszej diagnostyki i leczenia,
 • Dodatkowe badania diagnostyczne – takie jak rezonans magnetyczny (MRI) głowy, testy słuchowe, czy dalsze specjalistyczne testy przedsionkowe,
 • Rehabilitacja przedsionkowa – program ćwiczeń z fizjoterapeutą specjalizującym się w zaburzeniach równowagi,
 • Leczenie farmakologiczne – leki przeciwwrtogowe, przeciwzapalne, czy leki na nudności zależne od ustalonej przyczyny problemów.

Rola VNG w leczeniu zaburzeń równowagi

Badanie VNG, dzięki swojej zdolności do szczegółowej oceny funkcji przedsionkowych, odgrywa kluczową rolę w diagnozowaniu i planowaniu leczenia pacjentów z zaburzeniami równowagi. Jest niezastąpione w identyfikacji przypadków choroby Meniere’a, neuronitu oraz innych stanów przedsionkowych. Wiedza zdobyta dzięki VNG może być wykorzystana do:

 • Optymalizacji planu terapeutycznego – precyzyjne dostosowanie ćwiczeń rehabilitacyjnych do indywidualnych potrzeb pacjenta,
 • Monitorowania postępów – ocena efektywności leczenia i dostosowanie go w czasie.

Często zadawane pytania

Czy badanie VNG jest bolesne?

Badanie VNG jest bezbolesne. Może wywoływać dyskomfort związany z indukowanymi zawrotami głowy, szczególnie podczas testów z zastosowaniem bodźców termicznych.

Czy każdy może poddać się badaniu VNG?

Nie. Osoby z pewnymi schorzeniami (np. znaczna perforacja błony bębenkowej, poważne problemy neurologiczne) mogą być z tego badania wykluczone. Ważne jest, aby przed badaniem poinformować lekarza o wszystkich istniejących problemach zdrowotnych.

Jak długo czeka się na wyniki?

Wyniki badania VNG są zazwyczaj dostępne od razu po jego zakończeniu, a ich wstępna interpretacja jest omawiana z pacjentem bezpośrednio po badaniu.

Videonystagmografia (VNG) to zaawansowane badanie, które odgrywa fundamentalną rolę w diagnozowaniu przyczyn zawrotów głowy i innych zaburzeń równowagi. Przygotowanie do badania i ścisłe przestrzeganie zaleceń lekarskich zwiększa jego skuteczność i komfort pacjenta. Warto pamiętać, że choć VNG jest kluczowym narzędziem diagnostycznym, często wymaga uzupełnienia o dodatkowe badania i konsultacje specjalistyczne.

Jako blog o zdrowiu, zachęcamy do dzielenia się swoimi doświadczeniami z VNG w komentarzach, co może pomóc innym czytelnikom w przygotowaniach do badania oraz w zrozumieniu tego, czego mogą się spodziewać. Dyskusja o zdrowiu jest kluczowa dla budowania świadomości i wspierania wspólnoty w dążeniu do lepszego samopoczucia.

Jakie są alternatywy dla badania VNG?

Chociaż videonystagmografia (VNG) jest jednym z najbardziej szczegółowych testów oceniających funkcje błędnika, istnieją także inne badania, które mogą być stosowane w zależności od specyficznych objawów i dostępności sprzętowej. Oto kilka alternatywnych metod:

1. Elektronystagmografia (ENG)

Elektronystagmografia (ENG) to technika podobna do VNG, lecz zamiast używać kamer wideo do śledzenia ruchów oczu, stosuje elektrody umieszczone wokół oczu. ENG może być używane do oceny nystagmusu indukowanego bodźcami wizualnymi i pozycyjnymi, ale jest mniej precyzyjne w porównaniu do VNG.

2. Testy przedsionkowo-oczne

Testy te, takie jak test z obrotu czy test pochylenia głowy, mogą być przeprowadzane bez specjalistycznego sprzętu i dostarczają informacji o możliwych asymetriach w funkcjonowaniu przedsionków.

3. Badanie przedsionkowo-rdzeniowe (VHIT)

Very-High Frequency Impulse Test (VHIT) to nowoczesna technika oceny funkcji przedsionkowych, która polega na wykonaniu szybkich, małoamplitudowych ruchów głowy w celu stymulacji przedsionków, przy jednoczesnym śledzeniu ruchów gałek ocznych przy użyciu wysokiej prędkości kamery. VHIT jest szczególnie użyteczne do diagnozowania uszkodzeń kanalików przedsionkowych, które mogą być niewykryte w ENG lub VNG.

4. Posturografia

Posturografia to badanie, które ocenia zdolność utrzymania równowagi w różnych warunkach i z różnymi manipulacjami sensorycznymi. Jest to szczególnie użyteczne do oceny składowej somatosensorycznej i wizualnej systemu równowagi.

5. Rezonans magnetyczny (MRI) i tomografia komputerowa (CT) głowy

Te metody obrazowania są niezbędne do wykluczenia strukturalnych przyczyn zawrotów głowy, takich jak guzy, udary czy anomalie w budowie ucha wewnętrznego.

Przeciwwskazania i ograniczenia VNG

Chociaż VNG jest cennym narzędziem diagnostycznym, ma swoje przeciwwskazania:

 • Perforacja błony bębenkowej – obecność otworu w błonie bębenkowej jest przeciwwskazaniem do przeprowadzenia testów termicznych z użyciem wody.
 • Ostre infekcje ucha – stan zapalny lub infekcja może zakłócić wyniki badania.
 • Niektóre zaburzenia neurologiczne – na przykład ciężka epilepsja może stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia niektórych testów związanych z VNG.

Jak wybrać odpowiednią metodę diagnozy?

Wybór metody diagnozy zależy od konkretnej sytuacji klinicznej pacjenta, dostępności sprzętu diagnostycznego oraz specjalistycznej wiedzy lekarza prowadzącego. VNG jest zalecane w przypadkach, gdy istnieje podejrzenie centralnych lub przedsionkowych przyczyn zaburzeń równowagi. Jednak w niektórych sytuacjach, inne metody takie jak VHIT czy MRI mogą być bardziej wskazane.

Videonystagmografia (VNG) jest zaawansowanym narzędziem do diagnozy zaburzeń równowagi, szczególnie przydatnym w ocenie funkcji błędnika. Mimo swojej precyzji, nie jest pozbawione ograniczeń i w niektórych przypadkach może być konieczne uzupełnienie diagnostyki o inne testy i badania obrazowe. Rozumienie różnych dostępnych opcji, ich zalet i ograniczeń jest kluczowe dla prawidłowej diagnostyki i efektywnego leczenia pacjentów cierpiących na zawroty głowy i inne zaburzenia równowagi. Podejmując decyzję o wyborze metody badawczej, warto konsultować się z różnymi specjalistami, aby uzyskać jak najpełniejszy obraz sytuacji medycznej pacjenta.